Årets resultat

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har realiseret et resultat før skat for 2018 på i alt DKK 86,6 mio. på koncernniveau mod DKK 60,5 mio. sidste år, hvilket ledelsen betragter som tilfredsstillende. Af årets resultat udgør værdiregulering af investeringsejendommene DKK 69,1 mio. Driftsresultatet (EBVAT) er dermed på DKK 17,5 mio. mod DKK 14 mio. sidste år. Forventningerne til årets EBVAT ved seneste periodemeddelelse lå i intervallet DKK 15,5-16 mio.

EBVAT i TDKK

Den positive afvigelse på årets EBVAT skyldes, at det er lykkedes at sikre en større lejestigning end forventet både ved almindelig genudlejning og ved udlejning af de lejemål, som er blevet istandsat. Særligt nyrenoverede lejligheder er udlejet til en højere pris, end det tidligere har været muligt, ligeledes har selskabet optimeret ejendommenes arealer og derved opnået en højere leje.