ÅRSRAPPORT 2018 - RESUMÉ

Årets
resultat
>>

Dagsværdi-
reguleringer
>>

 


Ejendomspriserne i Berlin er i perioden 2010 - 2017 steget med godt 136% og lejeprisen med godt 60%. [arrow-f]

Siden 2010 er antallet af indbyggere i Berlin vokset med 360.000 og antallet af husstande med omtrent 220.000. I samme periode er antallet af boliger i byen vokset med knap 65.000. Efterspørgslen er således langt større end udbuddet. [arrow-f]

Ledelsens
forventninger

>>

Udbytte

>>

 

Jobs er et vigtigt parameter, for at tiltrække flere indbyggere. Et nyt job eller mulighederne for et bedre job kan være den primære årsag til, at personer flytter. [arrow-f]

 

 

I modsætning til resten af Tyskland har Berlin få og relativt små industrivirksomheder. Kun 7,1% af arbejdsstyrken er beskæftiget i industrien, mens det i resten af Tyskland er 18,5%. Den store vækst i beskæftigelsen er foregået i servicesektoren. [arrow-f]


Udvikling på boligmarkedet, i indbyggertallet, beskæftigelsen og i erhvervslivet har påvirket Berlins økonomi positivt. Fire år i træk har udviklingen i BNP været bedre i Berlin end i Tyskland som helhed. [arrow-f]

Hoved- og nøgletal
Hovedtal i TDKK 2018 2017 2016 2015 2014
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 48.186 44.350 41.893 42.688 42.452
Resultat af primær drift 28.681 25.453 20.931 22.284 21.747
Finansielle poster, netto -11.190 -11.444 -10.314 -11.802 -13.708
EBVAT 17.492 14.010 10.618 10.482 8.039
Dagsværdiregulering af investeringsejendomme 69.096 46.520 96.745 27.414 21.128
Årets resultat 72.771 50.798 89.785 34.607 16.943
Balance
Investeringsejendomme til dagsværdi 1.231.919 1.124.585 1.003.167 874.505 866.184
Årets investeringer i investeringsejendomme 7.970 11.971 7.147 5.779 14.403
Balancesum 1.247.217 1.130.467 1.006.746 906.394 872.159
Egenkapital inkl. minoritet 538.708 466.715 417.598 331.227 297.393
Nøgletal
Antal aktier, stk. 2.348.070 2.348.070 2.348.070 2.348.070 2.348.070
Gns. antal aktier i perioden, stk. 2.348.070 2.348.070 2.348.070 2.348.070 2.348.070
Resultat pr. aktie før skat 36,88 kr. 25,78 kr. 45,72 16,14 kr. 8,32 kr.
Resultat pr. aktie efter skat 30,99 kr. 21,63 kr. 38,24 14,74 kr. 7,22 kr.
Indre værdi pr. aktie 227,02 kr. 196,62 kr. 176,11 139,73 kr. 125,41 kr.
Egenkap.for. før dagsværdireg. af ejd. og skat 3,5% 3,2% 2,9% 3,4% 2,8%
Egenkapitalforrentning før skat 17,4% 13,8% 29,0% 12,2% 6,9%
Egenkapitalforrentning efter skat 14,6% 11,6% 24,2% 11,1% 6,0%
Soliditetsgrad 42,7% 40,8% 41,1% 36,2% 33,8%