Berlins budget

Udvikling på boligmarkedet, i indbyggertallet, beskæftigelsen og i erhvervslivet har påvirket Berlins økonomi positivt. Fire år i træk har udviklingen i BNP været bedre i Berlin end i Tyskland som helhed. 

Den økonomiske vækst smitter af på husholdningsbudgettet, og i 2018 er det således syvende år i træk, at den tyske hovedstad har overskud. I 2018 endda på et niveau, som overgår rekordresultatet fra 2017. EUR 2,4 mia. lyder overskuddet på i 2018, hvilket er dobbelt så stort som oprindelig forventet ved årets start og EUR 300 mio. bedre end sidste år.

BNP i Berlin og Tyskland

Udviklingen i Berlins gæld fra 2010-2018