Beskæftigelsen 

Jobs er et vigtigt parameter, for at tiltrække flere indbyggere. Et nyt job eller mulighederne for et bedre job kan være den primære årsag til, at personer flytter. Det er derfor et vigtigt udviklingsparameter for Berlin, at beskæftigelsen er steget i mere end ti år i træk. Alene i perioden 2010 - 2017 er 260.000 flere indbyggere i Berlin kommet i arbejde og heraf udgør akademikere en stadig stigende andel. 

Fra 2013 til 2018 er antallet af akademikere i arbejde steget med 5 %-point. Samtidig er arbejdsløsheden faldet fra 13,6% i 2010 til 8,1% i 2018 og arbejdsløshedskvotienten nærmer sig landsgennemsnittet i Tyskland. I 2018 var arbejdsløshedskvotienten i Tyskland 5,2%.

Udviklingen i beskæftigelsen i Berlin og Tyskland