Ejendomspriserne

Det er attraktivt at bo i hovedstæder. Ejendomspriserne i for eksempel Stockholm, København, Paris, Oslo og London er derfor højere end i andre større byer i samme land, men i Tyskland er ejendomspriserne i Berlin til trods for kraftige stigninger sidste år kun de ellevte højeste, og sammenlignet med hele Europa er der 19 andre byer, hvor kvadratmeterprisen er højere end i Berlin. Meget taler derfor for, at priserne i Berlin langt fra har toppet, hvilket hænger sammen med den udvikling byen i øvrigt er i. 

Udviklingen i lejen og i prisen for etageejendomme
målt på medianen

Denne byudvikling sammen med den stigende efterspørgsel efter boliger betyder, at priserne på ejendomme såvel som lejepriserne er steget. Ejendomspriserne er i perioden 2010 - 2017 steget med godt 136% og lejeprisen med godt 60%. 
Man skal i den sammenhæng være opmærksom på, at der er store forskelle mellem de forskellige byområder.