Erhvervsliv

De fleste akademikerjobs er opstået i den videnstunge del af servicesektoren. I modsætning til resten af Tyskland har Berlin få og relativt små industrivirksomheder. Kun 7,1% af arbejdsstyrken er beskæftiget i industrien, mens det i resten af Tyskland er 18,5%. Den store vækst i beskæftigelsen er foregået i servicesektoren. 

En af de vigtigste sektorer i Berlin, er virksomhedstjenesteydelser. Dette er en bred betegnelse, som dækker over blandt andet liberale erhverv så som virksomhedskonsulenter, it-rådgivning, arkitekter og ingeniørrådgivning. Udviklingen i virksomhedstjenesteydelser har stor betydning for Berlins økonomi, da knap 30% af omsætningen kommer her fra, ligesom omkring 650.000 er beskæftiget i sektoren.

Beskæftige fordelt på erhverv i Berlin og Tyskland

Den største vækst står informations- og kommunikationsbranchen for. Siden 2010 har den haft en vækst i beskæftigelsen på knap 50%, og særlig i de seneste år er der sket en stor udvikling med årlige vækstrater på over 8%. Udviklingen hænger sammen med, at Berlin er Tysklands iværksætter-hovedstad, og mange af de nye virksomheder arbejder inden for it og kommunikation. I 2017 alene blev der etableret over 500 nye virksomheder inden for it.

At iværksætterne søger mod Berlin hænger sammen med, at byen har etableret innovationscentre og netværk målrettet nye virksomheder, som hjælper med at ansætte den rette arbejdskraft og ikke mindst er i stand til at tiltrække risikovillig kapital. I 2017 tiltrak byen EUR 3,0 mia., hvilket i europæisk sammenhæng kun overgås af London.

Nystartede virksomheder i 2017 pr. 10.000 indbyggere
fordelt på Tysklands delstater