Indbyggere

En forudsætning for vækst på ejendomsmarkedet er en høj efterspørgsel. Her har Berlin været begunstiget med stor vækst i indbyggertallet, som har givet en naturlig afsmitning i efterspørgslen efter boliger. De seneste år er efterspørgslen efter ledige kvadratmeter til erhverv ligeledes vokset. Det har naturligvis sat gang i byggeriet, og mange steder i Berlin ser man nye ejendomme skyde op, men antallet af nye kvadratmeter til både bolig og erhverv står ikke mål med efterspørgslen.

Siden 2010 er antallet af indbyggere i Berlin vokset med 360.000 og antallet af husstande med omtrent 220.000. I samme periode er antallet af boliger i byen vokset med knap 65.000. Efterspørgslen er således langt større end udbuddet. Resultatet har været, at tomgangen er faldet fra 2,6% i 2010 til under 1% for boliger i 2017. For kontorarealer er antallet af ledige kontor-kvadratmeter faldet fra. 1.500.000 m2 i 2010 til 475.000 m2 i 2017.

Tomgang i % og antallet af nye boliger i Berlin