Ledelsens forventninger

Der arbejdes løbende med at optimere driften blandt andet via højere huslejer og lavere vedligeholdelsesomkostninger, som på sigt vil komme selskabet til gode. Ledelsen forventer, at årets driftsresultat i 2019 før værdireguleringer af investeringsejendomme (EBVAT) vil ligge i intervallet DKK 18,5-20,0 mio., hvilket er DKK 1,0-2,5 mio. højere end det netop aflagte resultat.

EBVAT
18,5-20

DKK mio.

Huslejeindtægterne forventes øget med ca. DKK 3,1 mio. i 2019, en stor del heraf kommer fra købet af endnu en ejendom i 2019. Der forventes øgede renteudgifter grundet købet af en ny ejendom samt igangsætningen af to større byggeprojekter, der løbende finansieres med banklån.