Ejendomsmarked

Der har i det meste af verden længe været en bevægelse i gang, hvor borgere flytter fra land til by. I Berlin har den udvikling været meget mærkbar, og lejemarkedet har derfor gennem en årrække været præget af en stadig stigende efterspørgsel og et stadig mindre udbud. Særligt i det billigste og midterste prissegment mangler byen boliger. Den tyske hovedstad har fået over 360.000 flere indbyggere i de seneste 10 år, men byggeriet af nye boliger er slet ikke fulgt med. Med de faldende tomgangsprocenter er lejeprisen naturligvis steget, og boligpolitik er blevet en vigtig sag som er kommet til at fylde meget på den politiske dagsorden. I 2019 førte det til et lovforslag om at lægge låg på lejestigninger, det såkaldte ”Mietendeckel”. Loven blev vedtaget af det berlinske parlament i januar 2020 og er netop trådt i kraft.

Der har været og er fortsat en massiv kritik af loven, blandt andet fordi den tilgodeser de berlinere, som allerede har et sted at bo, men ikke bidrager til, at der kommer flere boliger og dermed ikke afhjælper det reelle problem om et for lille udbud i forhold til efterspørgslen. En anden del af kritikken baserer sig på, at flere juridiske eksperter har udtalt, at loven er forfatningsstridig og dermed ugyldig. Den er derfor indbragt for den tyske forfatningsdomstol.

Debatten og lovforslaget har ikke ændret på værdiudviklingen af ejendomsmarkedet i Berlin, som også i 2019 var positiv. For en 60 m2 bolig skulle man i 2018 betale EUR 3.991 pr. m2 i gennemsnit. I 2019 var prisen steget til EUR 4.300 pr. m2.

Med hensyn til antallet af transaktioner, hvor ejendomme skifter hænder, stammer de seneste data fra 2018. Her fremgår, at der var stor efterspørgsel efter ejendomme i Berlin sammenlignet med resten af Tyskland, men at antallet af handler var færre. Til gengæld var de blevet større målt i værdi. I alt blev der foretaget 31.000 transaktioner med etageejendomme i Tyskland i 2018 til en værdi af EUR 26 mia. Kun 600 af dem eller 2% fandt sted i Berlin, men de udgjorde EUR 2,4 mia. euro eller 9%, målt i værdi. Det betyder, at Berlin sammenlignet med de øvrige delstater i Tyskland lå i toppen målt på den gennemsnitlige værdi af transaktionerne, hvilket fremgår af figuren. I Berlin var den gennemsnitlige værdi af en transaktion EUR 4 mio., mens den i Tyskland som helhed var EUR 0,8 mio.

Den økonomiske udvikling i Berlin samt prognosen for befolkningstilvæksten viser, at der fortsat vil være stor efterspørgsel efter lejligheder i Berlin.

 

[arrow-b]