Årets resultat
2020

Årets resultat og EBVAT – påvirkning fra den nye lejelov i Berlin samt covid-19

>>

 

 

Dagsværdi-
reguleringer

Værdireguleringer af investeringsejendomme udgør i alt 13,8 mio. kr.

>>

Hoved- og nøgletal
Hovedtal i TDKK 2020 2019 2018 2017 2016
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 51.179 51.405 48.186 44.350 41.893
Resultat af primær drift 32.191 32.442 28.681 25.453 20.931
Finansielle poster, netto -8.836 -11.957 -11.190 -11.444 -10.314
EBVAT 23.355 20.485 17.492 14.010 10.618
Dagsværdiregulering af investeringsejendomme 13.777 60.281 69.096 46.520 96.745
Årets resultat 37.132 67.948 72.771 50.798 89.785
Balance
Investeringsejendomme til dagsværdi 1.441.514 1.404.813 1.231.919 1.124.585 1.003.167
Årets investeringer i investeringsejendomme 25.192 13.049 7.970 11.971 7.147
Balancesum 1.446.894 1.416.841 1.247.217 1.130.467 1.006.746
Egenkapital ekskl. minoritet 624.281 598.404 533.052 461.686 413.519
Nøgletal
Antal aktier, stk. 2.348.070 2.348.070 2.348.070 2.348.070 2.348.070
Gns. antal aktier i perioden, stk. 2.348.070 2.348.070 2.348.070 2.348.070 2.348.070
Resultat pr. aktie før skat 15,81 kr. 34,40 kr. 36,88 kr. 25,78 kr. 45,72
Resultat pr. aktie efter skat 13,13 kr. 28,94 kr. 30,99 kr. 21,63 kr. 38,24
Indre værdi pr. aktie 265,87 kr. 254,85 kr. 227,02 kr. 196,62 kr. 176,11
Egenkap.for. før dagsværdireg. af ejd. og skat 3,80% 3,60% 3,50% 3,20% 2,90%
Egenkapitalforrentning før skat 6,10% 14,30% 17,40% 13,80% 29,00%
Egenkapitalforrentning efter skat 5,00% 12,00% 14,60% 11,60% 24,20%
Soliditetsgrad 43,10% 42,20% 42,70% 40,80% 41,10%
Børskurs ultimo 246,00% 234 198 178 146
Kurs/Indre værdi 93,00% 0,92 0,87 0,9 0,83

LÆS HELE ÅRSRAPPORTEN 2020

UDVIKLINGEN I BERLIN