Beskæftigelse

Udviklingen i beskæftigelsen i 2020

Berlins økonomiske vækst, har kunnet aflæses i udviklingen i beskæftigelsen. Flere år i træk har byen været den delstat i Tyskland, hvor beskæftigelsen er steget mest. Regeringskontorerne, medier, it, kommunikation og byens status som startup-hovedstad har bidraget til væksten i antallet af nye jobs. Berlin er tillige en turistmagnet, og mange jobs findes i de erhverv, der er blevet hårdest ramt af nedlukningerne, hoteller, restauranter, rejsearrangører, lufthavne m.v. I denne branche har coronapandemien således haft en negative indflydelse på beskæftigelsen, hvilket nogle af EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S’ erhvervslejere, restauranter, hoteller café m.v. blandt andet har mærket.

Samlet set er beskæftigelsen i Berlin dog ikke blevet ramt så hårdt af coronakrisen i 2020, som det umiddelbart kunne forventes. De job der er blevet tabt i de ramte brancher er blevet modvirket af en øget beskæftigelse inden for sundhed og pleje. Desuden har onlinehandel drevet beskæftigelsen i en positiv retning og kunnet kompensere for en del af den aktivitet, der er gået tabt i de fysiske butikker under coronanedlukningen. Den virksomhedsnære servicesektor i Berlin har samlet set haft en positiv beskæftigelsesudvikling i 2020. Samlet set har Berlin kunnet nøjes med et fald på 0,2% i beskæftigelsen, mens den i Tyskland som helhed er faldet med 1,1% i 2020.

[arrow-b]