Indre værdi og egenkapitalforrentningen

Koncernens indre værdi er på 265,87 pr. aktie ved årets afslutning mod 254,85 pr. aktie ved begyndelsen af året. Egenkapitalforrentningen før skat udgør 6,1% mod 14,3% sidste år, hvor dagsværdireguleringerne var væsentlig højere end i dette regnskabsår. Ses der alene på egenkapitalforrentningen før dagsværdiregulering og skat, medvirker stigningen i EBVAT på 2,9 mio. kr. til, at denne igen i år er steget fra 3,6% i 2019 til 3,8% i 2020.

[arrow-b]