Berlins økonomi

Berlins økonomiske udvikling i 2020 og effekten på service- og industrisektoren

Berlins positive udvikling de seneste godt 10 år har været drevet af stigende indbyggertal kombineret med en positiv erhvervsudvikling og en øget beskæftigelsen. Byen har profiteret af at være Tysklands hovedstad og derigennem opnået international popularitet. Vækstmotoren har i høj grad været virksomheder i den virksomhedsnære servicesektor, men industrisektoren har bidraget til væksten, og begge sektorer har haft fordele af Berlin forskningsmiljø og veluddannede arbejdskraft. Denne økonomiske udvikling har coronapandemien og de deraf følgende nedlukninger, forsamlingsforbud og ikke mindst rejserestriktioner bremset kraftigt ned for i 2020. I Tyskland som helhed er BNP i 2020 faldet med 5,0 % i forhold til året før, og i Berlin forventes et fald i økonomien på omkring 5,5%. 

Servicesektoren hårdt ramt af covid-19

Både service- og industrisektoren har været udfordret af konsekvenserne ved pandemien. Med næsten 60% færre gæster og overnatninger i de første 10 måneder af 2020 i forhold til året før er erhvervs- og privatturismen et af de hårdest ramte erhverv. Heldigvis er situationen ikke den samme i hele servicesektoren. Rådgivningsfirmaer, virksomheder inden for informationsteknologi og online-handel samt post- og pakkeleverandører har for eksempel klaret sig godt i 2020. Samlet set er beskæftigelsen i den virksomhedsnære servicesektor i Berlin steget med 1,7% i de første tre kvartaler af 2020, mens den er faldet med 1,5% i Tyskland som helhed.

Industrisektoren har klaret sig godt relativt set

Industrisektoren fylder langt mindre i Berlins økonomi end den gør i Tysklands økonomi som helhed. Det får derfor ikke den helt store betydning for den samlede økonomi, at sektoren relativt set har klaret sig betydeligt bedre i Berlin, end den har i landet som helhed. Fra januar til oktober 2020 er omsætningen faldet med 1,1%, mens den er faldet med 11,1% i Tyskland som helhed.

[arrow-b]