Årets resultat
2021

Årets resultat og EBVAT – Mietendeckel rullet tilbage

>>

Ledelsens
forventninger

>>

Dagsværdi-
reguleringer

Værdireguleringer af investeringsejendomme udgør i alt 121,1 mio. kr.

>>

Hoved- og nøgletal
Hovedtal i TDKK 2021 2020 2019 2018 2017
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 54.651 51.179 51.405 48.186 44.350
Resultat af primær drift 35.096 32.191 32.442 28.681 25.453
Finansielle poster, netto -8.858 -8.836 -11.957 -11.190 -11.444
EBVAT 26.239 23.355 20.485 17.492 14.010
Dagsværdiregulering af investeringsejendomme 121.118 13.777 60.281 69.096 46.520
Årets resultat 147.356 37.132 67.948 72.771 50.798
Balance
Investeringsejendomme til dagsværdi 1.596.470 1.441.514 1.404.813 1.231.919 1.124.585
Årets investeringer i investeringsejendomme 30.589 25.192 13.049 7.970 11.971
Balancesum 1.602.664 1.446.894 1.416.841 1.247.217 1.130.467
Egenkapital ekskl. minoritet 744.556 624.281 598.404 533.052 461.686
Nøgletal
Antal aktier, stk. 2.348.070 2.348.070 2.348.070 2.348.070 2.348.070
Gns. antal aktier i perioden, stk. 2.348.070 2.348.070 2.348.070 2.348.070 2.348.070
Resultat pr. aktie før skat 62,76 kr. 15,81 kr. 34,40 kr. 36,88 kr. 25,78 kr.
Resultat pr. aktie efter skat 52,62 kr. 13,13 kr. 28,94 kr. 30,99 kr. 21,63 kr.
Indre værdi pr. aktie 317,09 kr. 265,87 kr. 254,85 kr. 227,02 kr. 196,62 kr.
Egenkap.for. før dagsværdireg. af ejd. og skat 3,80% 3,80% 3,60% 3,50% 3,20%
Egenkapitalforrentning før skat 21,50% 6,10% 14,30% 17,40% 13,80%
Egenkapitalforrentning efter skat 18,10% 5,00% 12,00% 14,60% 11,60%
Soliditetsgrad 46,50% 43,10% 42,20% 42,70% 40,80%
Børskurs ultimo 256 246 234 198 178
Kurs/Indre værdi 0,81 0,93 0,92 0,87 0,9

LÆS HELE ÅRSRAPPORTEN 2021

UDVIKLINGEN I BERLIN