Forventer EBVAT på 26,2 mio. kr. i 2021


Dette kan selskabet oplyse i de foreløbige hovedtal. Det endelige regnskab for året 2021 offentliggøres den 24. marts 2022.

Selskabet oplyser de foreløbige hovedtal for 4. kvartal 2021. Flere poster vil kunne påvirkes i den endelige opgørelse herunder af valutakursopgørelse, skat mv.

Ledelsen forventer, at resultatet for 4. kvartal 2021 før kurs- og værdireguleringer og skat (EBVAT) vil blive 6,5 mio. kr. Resultatet før kurs- og værdireguleringer og skat (EBVAT) forventes dermed at blive  26,2 mio. kr. for året 2021, hvilket ligger inden for intervallet af de seneste opjusterede forventninger.

Der forventes ingen væsentlige værdireguleringer af selskabets ejendomme i 4. kvartal. For året 2021 forventes dermed en samlet værdiregulering på 121,3 mio. kr. Den revurdering af samtlige ejendomme, som selskabet fik foretaget i efteråret, bidrog med væsentlige opskrivninger i 3. kvartal. På baggrund af disse vurderinger er der nu også opnået tilsagn fra selskabets realkreditinstitut om tillægsbelåning, der gør det muligt for selskabet at udvide sin portefølje gennem yderligere opkøb i 2022. De opnåede værdireguleringerne er tillige et resultat af det løbende arbejde med porteføljens ejendomme, som blandt andet er mundet ud i, at byggetilladelser er blevet godkendt og udnyttet og derfor kan værdiansættes.

De endelige tal for 4. kvartal offentliggøres i årsrapporten den 24. marts 2022.