Nyhedsarkiv

5. maj 2017

Generalforsamling - indkaldelse

 Selskabet indkalder til ordinær generalforsamling


7. april 2017

Foreløbige hovedtal 1. kvartal 2017

 EBVAT forventes at ligge på 3,4 mio. kr.


30. marts 2017

Årsrapport 2016

 Selskabet har offentliggjort årsrapport 2016


30. marts 2017

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har opnået et resultat på 107,3 mio. kr. i 2016

Af årets resultat udgør værdiregulering af investeringsejendommene 96,7 mio. kr. Driftsresultatet (EBVAT) er dermed på 10,6 mio. kr.