Om selskabet

EgnsINVEST Ejendomme, Tyskland A/S ejer, driver og udvikler en ejendomsportefølje i Berlin. Ejendommene er beliggende på attraktive adresser i den centrale del af byen.

Selskabet er noteret på Nasdaq OMX, First North med fondskoden: DK0060118453 og har en aktiekapital på 234,81 mio. kr.

De seneste hovedtal fra årsregnskabet
Der er realiseret et resultat før skat på 86,6 mio. kr. i 2018 Af årets resultat udgør værdireguleringer af investeringsejendomme 69,1 mio. kr. Driftsresultatet (EBVAT) er dermed på 17,5 mio. kr.

Likviditeten udgør 14,3 mio. kr. ved årets udgang og soliditetsgraden for selskabet er 42%. 

Selskabet har pr. den 31. december 2018 en tomgang målt i antal enheder på fem. Tomgangsprocenten var 0,46% for boliger og 2,30% for erhverv.

Udbytte
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at selskabet også i 2019 udbetaler udbytte på 1,00 kr. pr. aktie á 100 kr., hvilket svarer til 1% af aktiekapitalen. I 2015 og 2016 blev der udbetalt et udbytte på 0,75 kr. pr. aktie á 100 kr. mens der i 2017 og 2018 blev udbetalt udbytte på 1,00 kr. pr aktie á 100 kr. 

 

Tilmeld Nyhedsservice og få nyheder fra selskabet.

Se kursudviklingen