Om markedet

Stigende befolkningstal og en positiv udvikling i erhvervslivet er sammen med hovedstadseffekten drivkraften bag den positive udvikling på ejendomsmarkedet i Berlin. Ejendomsmarkedet i Berlin har et stort potentiale, blandt andet fordi den fulde hovedstadseffekt endnu ikke er slået igennem. Udviklingen er sket i takt med, at Tysklands hovedstad for alvor er blevet sat på landkortet også i international forstand.

Berlin er den tredje mest populære turistby i Europa – kun overgået af London og Paris. Nye markante bygninger er skudt op, som følge af at statsinstitutioner er flyttet fra Bonn til Berlin. Det har forandret de centrale dele af byen, hvor muren tidligere løb og været en katalysator for udvikling andre steder.

Stor efterspørgsel efter lejligheder i Berlin
Væksten i antallet af indbyggere i Berlin har skabt et behov for nye boliger, hvilket kun delvist er imødekommet af stigningen i antallet af boliger. Som følge af udviklingen er der bygget flere boliger de seneste år, men langt fra nok. 

136% er prisen pr. kvadratmeter for udlejningsejendomme i gennemsnit steget siden 2010. Noget af prisstigningen kan tilskrives renoveringer og modernisering, men den største prisdriver er den stigende efterspørgsel. Udviklingen af ejendommene startede i de centrale bydele i det tidligere Østberlin, men ”moderniseringskaravanen”, har været rundt i hele den centrale del af Berlin og også i mange yderområder.

Vækst i antallet af indbyggere på 230.000 på fem år
En massiv vækst i antallet af indbyggere sammen med en positiv udvikling i erhvervslivet har været med til at sikre de gode vilkår på Berlins ejendomsmarked.

I Berlin er indbyggertallet steget siden 2004, dog med en kraftig acceleration siden 2010. I december 2017 havde Berlin knap 3,750 mio. indbyggere

 

En markant stigning i indbyggertallet i kombination med økonomisk vækst har haft en positiv afsmittende effekt på Berlins budget. Indtægtsgrundlaget er steget, og Berlin har haft stigende skatteindtægter. Udviklingen er medvirkende til, at byen har fået overskud på det offentlige budget, så det har været muligt at afdrage på gælden.

Stigningerne i både afgivne byggetilladelser og færdiggjorte boliger har dog ikke været tilstrækkeligt til at dække efterspørgslen, som anslås at være 20.000 nye boliger årligt. Underudbuddet af boliger har ydermere været markant gennem en årrække, så der i dag er et efterslæb på mellem 70.000 og 90.000 nye boliger.