Om markedet

Stigende befolkningstal og en positiv udvikling i erhvervslivet er sammen med hovedstadseffekten drivkraften bag den positive udvikling på ejendomsmarkedet i Berlin. Ejendomsmarkedet i Berlin har et stort potentiale, blandt andet fordi den fulde hovedstadseffekt endnu ikke er slået igennem. Udviklingen er sket i takt med, at Tysklands hovedstad for alvor er blevet sat på landkortet også i international forstand.

Berlin er den tredje mest populære turistby i Europa – kun overgået af London og Paris. Nye markante bygninger er skudt op, som følge af at statsinstitutioner er flyttet fra Bonn til Berlin. Det har forandret de centrale dele af byen, hvor muren tidligere løb og været en katalysator for udvikling andre steder.

I eksisterende kvarterer, særligt i det tidligere Østberlin, er ejendomme blevet renoveret og moderniseret. ”Moderniseringskaravanen”, som den blev døbt af et berlinsk medie, har løbende flyttet sig fra et byområde til det næste og presset ejendomspriserne op de steder hvor den har været.


Vækst i antallet af indbyggere på 220.000 på fem år
En massiv vækst i antallet af indbyggere sammen med en positiv udvikling i erhvervslivet har været med til at sikre de gode vilkår på Berlins ejendomsmarked.

I Berlin er indbyggertallet steget siden 2004, dog med en kraftig acceleration de seneste fem et halvt år, hvor det er steget med 265.000. Berlin havde i juni 2016 en samlet befolkning på 3,65 mio.

En markant stigning i indbyggertallet i kombination med økonomisk vækst har haft en positiv afsmittende effekt på Berlins budget. Indtægtsgrundlaget er steget, og Berlin har haft stigende skatteindtægter. Udviklingen er medvirkende til, at byen har fået overskud på det offentlige budget, så det har været muligt at afdrage på gælden.

Stor efterspørgsel efter lejligheder i Berlin
Væksten i antallet af indbyggere i Berlin har skabt et behov for nye boliger, hvilket kun delvist er imødekommet af stigningen i antallet af boliger. Som følge af udviklingen er der givet flere byggetilladelser de seneste år, og antallet af nybyggede boliger er steget. I 2014 blev der bygget ca. 7.300 boliger og i 2015 ca. 10.000 hvoraf 8.700 er nybyggeri.

Stigningerne i både afgivne byggetilladelser og færdiggjorte boliger har dog ikke været tilstrækkeligt til at dække efterspørgslen, som anslås at være 15.000-20.000 nye boliger årligt. Det vurderes, at underudbuddet af boliger vil stige yderligere, hvis ikke der kommer en markant stigning i byggeaktiviteterne.