Om selskabet

EgnsINVEST Ejendomme, Tyskland A/S ejer, driver og udvikler en ejendomsportefølje i Berlin. Ejendommene er beliggende på attraktive adresser i den centrale del af byen.

Selskabet er noteret på Nasdaq OMX, First North med fondskoden: DK0060118453 og har en aktiekapital på 234,81 mio. kr.

De seneste hovedtal fra årsregnskabet
Der er realiseret et resultat før skat på 107,3 mio. kr. i 2016 Af årets resultat udgør værdireguleringer af investeringsejendomme 96,7 mio. kr. Driftsresultatet (EBVAT) er dermed på 10,6 mio. kr.

Likviditeten udgør 2,7 mio. kr. ved årets udgang og soliditetsgraden for selskabet er 41%. Det er selskabets mål at have en soliditet på minimum 25%.

Selskabet har pr. den 31. december 2016 en tomgang målt i antal enheder på 10. Tomgangsprocenten er dermed 1,0% for boliger og 4,6% for erhverv.

Udbytte
Selskabet har udbetalt udbytte tre år i træk. I år er udbyttet steget til 1,00 kr. pr. aktie á 100 kr., hvilket svarer til 1% af aktiekapitalen. I 2015 og 2016 blev der udbetalt et udbytte på 0,75 kr. pr. aktie á 100 kr.