Selskabets strategi

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S investerer i ejendomme i særlige områder af Berlin. Selskabet har udnyttet den udvikling, der er foregået i Berlin. Her er områder gået fra at være småforfaldne til pludseligt at appellerer til kunstnere og studerende, der skabet er miljø, som efter en periode tiltrækker et økonomisk stærkere segment og efterfølgende sætter gang i renovering af bygninger i området. Dette modner kvarteret, der typisk bliver for dyrt og veletableret for kunstnere og studerende, som rykker videre til nye kvarterer, hvor udviklingen kan gentages. Fænomenet er særligt aktuel i Berlin, hvor flere kvarterer på relativt kort tid har gennemgået den beskrevne udvikling.

Horisont
Selskabet investerer i ejendomme i Berlin. Forretningsgrundlaget skabes gennem udvikling af ejendommene og optimering af driften.

Strategien rummer mulighed for, at selskabet kan foretage et strategisk skift fra den beliggenhed, en eller flere ejendomme har til et andet område, hvor der skønnes at ville komme en mere positiv udvikling på mellemlangt eller langt sigt.

Beliggenhed
Selskabets ejendomme er beliggende i udvalgte områder af Berlin. Der er en fordeling mellem ejendomme beliggende i 

modne boligområder, hvor huslejeniveauet og prisniveauet på ejendomme i en årrække har været højt, og ejendomme beliggende i områder, der er i gang med en positiv byudvikling.

Anvendelse
Selskabets ejendomme består fortrinsvis af boliger, dog er der ofte erhverv i mindre dele af ejendommene, eksempelvis i form af butikker eller caféer i stueetagen.

Kvalitet
Et væsentligt udvælgelseskriterium ved indkøb af ejendommene er kvalitet. Ejendommene er beliggende i byområder med gode bymæssige karakteristika.

Der sikres en afbalanceret risikoprofil, ved at ejendommene grundlæggende har en god kvalitet. Nogle er færdigudviklede, og nogle kan føres frem til et tilfredsstillende niveau ved at blive udviklet.

 

  

Modtag nyheder om selskabet. Tilmeld dig nyhedsservice