Dagsværdireguleringer

Værdireguleringen af investeringsejendommene udgør i alt en nedskrivning med 11,5 mio. kr. for 2022 (0,68% af investeringsejendommenes dagsværdi). Det har været ventet, at rentestigningerne skulle få afkastkravet til at stige og dermed priserne på ejendomme til at falde, og i fjerde kvartal begyndte den globale krise langsomt at aflejre sig også på ejendomsmarkedet i Berlin. Der er sket en afmatning i antallet af ejendomshandler i årets sidste måneder. Investorerne afventer udviklingen og markedets tilpasning til de højere renter.

I tredje kvartal blev det gennem valuarvurderinger bekræftet, at priserne stadig var uforandrede og som følge af det kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i koncernens portefølje blandt andet gennem energirenoveringer af klimaskallen, forhøjede lejeindtægter på renoverede lejemål og færdiggjorte tagetager var det muligt at foretage en beskeden opskrivning ved udgangen af tredje kvartal.

Ca. 1/3 af ejendommene er blevet vurderet i 2022. Valuarvurderingerne understøttes af de stikprøvevise mæglervurderinger, der også er indhentet i året samt evt. købstilbud, der med mellemrum bliver afgivet på koncernens ejendomme.

[arrow-b]