Om EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejendomme, Tyskland A/S ejer, driver og udvikler en ejendomsportefølje i Berlin. Ejendommene er beliggende på attraktive adresser i den centrale del af byen.

Selskabet er noteret på Nasdaq OMX, First North med fondskoden: DK0060118453 og har en aktiekapital på 234,81 mio. kr.

De seneste hovedtal fra årsregnskabet
Der er realiseret et driftsresultat (EBVAT) før skat på 19,4 mio. kr. i 2023. Af årets resultat udgør værdireguleringer af investeringsejendomme -259.459 mio. kr. Resultatet er dermed på -240.837 mio. kr.

Ved årets udgang er soliditetsgraden for selskabet 38,2%. 

Udbytte
Selskabet har udbetalt udbytte i på 1,00 kr. pr. aktie á 100 kr., hvilket svarer til 1% af aktiekapitalen i 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023. I 2015 og 2016 blev der udbetalt et udbytte på 0,75 kr. pr. aktie á 100 kr. 

 

Tilmeld Nyhedsservice og få nyheder fra selskabet.

Bayers hovedsæde i Berlin, hvor EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ejer en portefølje af udlejningsejendomme

Se kursudviklingen