Om EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejendomme, Tyskland A/S ejer, driver og udvikler en ejendomsportefølje i Berlin. Ejendommene er beliggende på attraktive adresser i den centrale del af byen.

Selskabet er noteret på Nasdaq OMX, First North med fondskoden: DK0060118453 og har en aktiekapital på 234,81 mio. kr.

De seneste hovedtal fra årsregnskabet
Der er realiseret et resultat før skat på 15,6 mio. kr. i 2022 Af årets resultat udgør værdireguleringer af investeringsejendomme -15,5 mio. kr. Driftsresultatet (EBVAT) er dermed på 27,1 mio. kr.

Ved årets udgang er soliditetsgraden for selskabet 44,4%. 

Udbytte
Bestyrelsen indstiller til  generalforsamlingen , at selskabet også i 2023 skal udbetale udbytte på 1,00 kr. pr. aktie á 100 kr., hvilket svarer til 1% af aktiekapitalen. I 2015 og 2016 blev der udbetalt et udbytte på 0,75 kr. pr. aktie á 100 kr. mens der i 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022 blev udbetalt udbytte på 1,00 kr. pr aktie á 100 kr. 

 

Tilmeld Nyhedsservice og få nyheder fra selskabet.

Bayers hovedsæde i Berlin, hvor EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ejer en portefølje af udlejningsejendomme

Se kursudviklingen