Direktion

Adm. direktør
Thorkild Steen Sørensen

Bestyrelse

Formand
Direktør,
Knud Lomborg

Næstformand
Arkitekt MAA,
Ane-Lene Kjølby

Bestyrelsesmedlem
Adm. direktør
Thorkild Steen Sørensen