Privatlivspolitik
for EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S

Version: 25-05-2018

 

Databeskyttelse bliver taget alvorligt
EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har vedtaget denne privatlivspolitik, som danner grundlag for  behandlingen af persondata, samt fortæller, hvordan vi behandler persondata.

Vi tager løbende stilling til, hvordan vi bedst muligt behandler data, og har især fokus på at grundrettighederne for de personer, vi har data om, ikke påvirkes negativt. Derfor er vi særligt opmærksomme på at beskytte deres personoplysninger.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger
EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S er dataansvarlig for følgende hjemmeside: ejdtyskland.dk

Kontaktoplysninger:
EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S
CVR-nr. 30 55 77 51
Vitus Berings Plads 5
8700 Horsens
www.edjtyskland.dk

Databeskyttelsesrådgiver:
Ulla Sørensen +45 7625 0154, us@egnsinvest.dk.

Data kan blive indsamlet og behandlet i forbindelse med følgende kontakt:
Ved investering i aktien navnenoteres investering i et pengeinstitut, og personoplysningerne videreformidlet til VP Services, som er den institution, der opbevarer oplysninger om, hvilke værdipapirer aktionærer i selskabet ejer. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har adgang til oplysninger i VP Services  om vores aktionærer, men opbevarer ikke selv oplysningerne.
Henvendelser til os pr. mail, telefon eller pr. alm. brev
Ved tilmelding på Nyhedsservice på hjemmesiden indsamles opbevares oplysninger om abonnentens e-mailadresse.

Data, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:
Kontaktoplysninger: navn, adresse og evt. mail
Data om investeringen
Brugeradfærd i forbindelse med brug af hjemmesiden, der indsamles via cookies

Data vi behandler om personer
Vores behandling af persondata sker for at levere en god service om investeringen i selskabets aktie og for at kunne opfylde kontraktlige og retlige forpligtelser med aktionærer.

Udelukkende behandling af relevante data
Persondata vil udelukkende blive behandlet ud fra de ved indsamlingen oplyste formål, herunder eventuelt via henvisning til denne privatlivspolitik og de formål, som er beskrevet ovenfor. Kun data, som er nødvendige til opfyldelse af disse formål, vil være relevante, og vores behandling vil derfor begrænse sig til sådanne persondata.

Inden selskabet foretager behandling af persondata foretager vi en konkret vurdering af, om det er muligt at begrænse mængden af persondata, som skal indsamles og behandles.

Kontrol og opdatering af persondata 
Persondata om aktionærer bliver opdateret, når aktionærerens igennem pengeinstituttet foretager en handling vedrørende sin aktiebesiddelse, f.eks. ved køb og salg. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har ikke adgang til at ændre disse data, som opbevares ved VP Services. Sker der relevante ændringer relateret til disse persondata f.eks. en adresseændring, kan aktionæren ændre oplysningerne ved at kontakte det pengeinstitut, som har investeringsdepotet. 
Persondata til udsendelse af nyhedsbreve og andre kontaktsituationer kan opdateres og kontrolleres ved henvendelse til selskabet.

For at sikre kvaliteten af persondata, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af persondata.

Sletning af unødvendige persondata
Når formålet med indsamlingen og behandlingen af  persondata er opfyldt, vil oplysningerne blive slettet.

Videregivelse af personoplysninger
EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S videregiver ikke  personoplysninger til tredjemand, men udelukkende til samarbejdspartnere med henblik på at opfylde vores forpligtelser. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere.