Berlins ejendomsmarked


Fortsat udsigt til stabil indtjening ved udlejning af boliger i Berlin. Vækst i økonomien med stigende beskæftigelse i Berlin giver stor efterspørgsel efter boliger. Der bygges dog endnu for få nye boliger til at imødekomme efterspørgslen.

Stigende befolkningstal og en positiv udvikling i erhvervslivet er den primære drivkraft bag den positive udvikling på ejendomsmarkedet i Berlin, som har stået på i over ti år. Udviklingen er sket i takt med, at Tysklands hovedstad for alvor er blevet sat på landkortet også i international forstand.

For iværksættere, der ønsker at starte en ny virksomhed, står Berlin højt på listen. Det skyldes både attraktive programmer med hjælp og rådgivning til startup-virksomhederne, men også det store udbud af kloge hoveder med kompetencer inden for it-kommunikation, softwareudvikling, digital teknologi m.v. Det er heller ikke tilfældigt, at den amerikanske el-bilgigant, TESLA, har bygget sin første europæiske fabrik lige uden for byen og allerede nu har planer om at udvide den. Berlin er kendt for have netop de kompetencer en el-bilproducent efterspørger.

Berlin er med andre ord fortsat i en yderst positiv udvikling båret frem af erhvervslivet og de forskningsinstitutioner, der skaber de rette kompetencer hertil samt den understøttende udvikling fra senatet og distrikterne.

 

Erhvervslivets succes måles blandt andet ved væksten i beskæftigelsen som har været markant højere i Berlin end i resten af Tyskland gennem en lang årrække. Berlin klarer sig også bedre end Tyskland som helhed, når der er lavkonjunktur og krise. Det kom til udtryk både under covid-19 og i den seneste inflationskrise, hvor renterne pludselig steg voldsomt. Økonomien har i begge tilfælde vist sig at være mere robust i Berlin, end i Tyskland som helhed.

Stor efterspørgsel efter lejligheder i Berlin
De gode beskæftigelsesmuligheder kombineret med de gode forhold for at opstarte en virksomhed har gjort Berlin til en magnet for nye indbyggere. Igennem en lang årrække er indbyggertallet således steget med over 1% om året. Under covid-19-årene stod det stille med befolkningstilvæksten, men i 2022 alene kom 75.000 flere indbyggere til byen. Heraf desværre 43.000 ukrainske flygtninge, men altså også 32.000 andre indbyggere og i 2023 er indbyggertallet steget igen med over 27.000.

 

Væksten i antallet af indbyggere i Berlin har skabt en markant overefterspørgsel efter boliger, og byen har udfordringer med at få sat tempo på boligbyggeriet. Der er naturligvis bygget flere boliger, men langt fra nok. Behovet anslås at være 20.000 nye boliger om året, hvilket byen endnu ikke har formået at bygge et eneste år. Og eftersom antallet af byggetilladelser er faldet i 2023, vil der heller ikke blive bygget tilstrækkeligt de næst kommende år.

 

Underudbuddet af boliger giver lange køen på boligkontorerne. I de seneste år er der tillige vokset et stort marked frem for udlejning af møblerede lejligheder, som udgør en tredjedel af de udbudte lejligheder i Berlin. Det presser boligmarkedet yderligere, da de møblerede lejligheder udlejes til over dobbelt så høje priser som almindelige lejligheder. Ydermere har de stigende renter i 2023 slukket drømmen om egen bolig hos flere berlinere, som i stedet også har stillet sig op i køen til en ledig lejlighed.

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S kan dermed fortsat se frem til en stabil drift med lave tomgangsprocenter og sikre huslejebetalinger de kommende år.