Om Berlins ejendomsmarked

Stigende befolkningstal og en positiv udvikling i erhvervslivet er den primære drivkraft bag den positive udvikling på ejendomsmarkedet i Berlin, som har stået på i over ti år. Udviklingen er sket i takt med, at Tysklands hovedstad for alvor er blevet sat på landkortet også i international forstand.

Berlin er en af de mest populære byer i Europa for iværksættere, der ønsker at starte en ny virksomhed og den tredje mest populære turistby i Europa. Det er heller ikke tilfældigt at den amerikanske el-bilgigant har valgt at bygge sin første europæiske fabrik ved Berlin, da byen er kendt for at have store kompetencer inden for it-kommunikation, softwareudvikling og digital teknologi.

"Når den ny Teslafabrik
kommer op på fuld
kapacitet, vil den have
12.000 ansatte"

Medicin er endnu en branche, som Berlin er godt i gang med at opbygge kompetencer og anerkendelse inden for. Det fremgår blandt andet ved deres flagskib-hospital, Charité, som gennem flere år er kåret som Tysklands bedste. I 2020 åbnede den nye lufthavn BER. Den var længe ventet og kan bringe yderligere vækst til byen i kraft af muligheden for at have flere oversøiske flyafgange og dermed bedre muligheder for at øge forretningsudviklingen på tværs af kontinenterne.

Berlin er med andre ord fortsat i en yderst positiv udvikling båret frem af erhvervslivet og de forskningsinstitutioner, der skaber de rette kompetencer hertil samt den understøttende udvikling fra senatet og distrikterne.

Stor efterspørgsel efter lejligheder i Berlin

Erhvervslivets succes måles blandt andet ved væksten i beskæftigelsen som har været markant højere i Berlin end i resten af Tyskland gennem en lang årrække. Særligt ved økonomiske kriser og andre vanskelige perioder har den berlinske økonomi og erhvervslivets sammensætning vist sig robust ved det, at en nedgang i beskæftigelsen meget hurtigt er blevet vendt til en positiv udvikling.

Beskæftigelsen i Berlin og dens udvikling
De gode beskæftigelsesmuligheder kombineret med de gode forhold for at opstarte en virksomhed har tiltrukket nye indbyggere. Igennem mange år er indbyggertallet således steget med over 1% om året, hvilket er mere end i andre tyske byer. Det forventes, at byen om fem til ti år vil have nået et indbyggertal på 4 mio.

 

Væksten i antallet af indbyggere i Berlin har skabt en markant overefterspørgsel efter boliger, og byen har udfordringer med at få sat tempo på boligbyggeriet. Der er naturligvis bygget flere boliger, men langt fra nok. Behovet anslås at være 20.000 nye boliger om året, hvilket byen endnu ikke har formået.
Udviklingen i antal boliger i Berlin skaber stor efterspørgsel efter boliger
Underudbuddet af boliger giver lange køen på boligkontorerne, og for hver ledig bolig der bliver annonceret, er der over 100 som ansøger om den. Skiftende regeringer i Berlin har forsøgt at løse problemet, men det har vist sig vanskeligt, blandt andet fordi prisen på byggegrunde er steget kraftigt i takt med efterspørgslen, og det samme er prisen på boliger.

På udlejningsmarkedet er lejen steget markant igennem en lang årrække. Udviklingen betyder, at det er attraktivt at renoverer og udnytte potentialet i eksisterende ejendomme for eksempel ved at bygge taglejligheder, og omdanne lagerrum og erhvervslejemål til boliger samt naturligvis at udnytte tomme arealer til nybyg.