Erhvervslivet

Erhvervslivets forventninger til de fremtidige økonomiske muligheder måles i Tyskland via IFO-indekset. Disse har i igennem andet halvår 2022 ligget under indeks 90, men det ser ud til at energihjælpepakken har fået stemningen vendt. I starten af det nye år er der kommet en mere optimistisk holdning til fremtiden. I september 2022 lå indekset på 83,4, mens det i januar 2023 var steget til 90,2.

Trods alle udfordringer har både Tyskland og Berlin haft økonomisk vækst i 2022. Tysklands BNP er steget 1,9% i 2022, og det estimeres, at Berlin har haft en økonomisk vækst på 2,5% i samme periode. Som det fremgår af figuren, har Berlins økonomiske vækst været højere i alle årene siden 2014 sammenlignet med Tyskland som helhed.

Berlin tiltrækker fortsat iværksættere og er den delstat, hvor der målt på antal indbyggere etableres flest nye virksomheder. I 2022 har investorer grundet krisen holdt igen med den risikovillige kapital.  Der er investeret 9,9 mia. euro i 2022 mod 17,4 mia. euro i 2021 i de tyske startup-virksomheder. Men ligesom i 2021 har investorerne været mest interesseret i Berlin. I 2022 blev der investeret 4,9 mia. euro og dermed halvdelen af den risikovillige kapital i de berlinske iværksættere.

Start-up-virksomhederne har både bidraget til den økonomisk vækst og den øgede beskæftigelse, som igen har øget den generelle velstand i byen. I forhold til tidligere er berlinernes indkomst sammenlignet med deres landsmænd ikke længere blandt de laveste i landet. I 2021 lå den gennemsnitlige bruttoløn 3% højere end gennemsnittet for Tyskland.

[arrow-b]