Tomgang

Ved regnskabsårets udgang havde koncernen tomgang i tretten enheder og en samlet tomgangsprocent på 1,54%. Tomgangsprocenten for boliger var 1,2% og for erhverv 4,55%. På samme tidspunkt i 2021 havde koncernen tomgang i femten enheder fordelt med 1,7% for boliger og 3,5% for erhverv. Tomgangsprocenten anses for tilfredsstillende.

Antallet af nybyggede boliger i Berlin stiger ikke i takt med efterspørgslen. Samtidig er der stadig befolkningstilvækst i Berlin blandt andet som følge af et stort flygtningepres fra Ukraine. Udbuddet af almindelige lejeboliger presses af, at der bygges studieboliger fremfor almindelige boliger, ligeledes udbydes lejeboliger i højere grad end tidligere som møblerede lejligheder. Udviklingen betyder, at koncernens tomgangsprocent for lejeboliger kan holdes på et lavt niveau.

[arrow-b]