Samlet resultat på 8,7 mio. kr. for 1. kvartal 2022


Selskabet har offentliggjort periodemeddelelsen for 1. kvartal, der viser et samlet resultat for perioden på 8,7 mio. kr.

1. kvartal - periodemeddelelse 2022

 

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har i 1. kvartal 2022 realiseret et resultat før skat på i alt 8,7 mio. kr., hvoraf 2,3 mio. kr. kan henføres til dagsværdiregulering af investeringsejendomme. Resultatet før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) er på 6,4 mio. kr. i perioden 1. januar - 31. marts.

Nye indgåede lejekontrakter aflejrer en merværdi i ejendommene, som bidrager med en mindre værdiregulering på 2,3 mio. kr. i 1. kvartal 2022, hvilket svarer til 0,14% af selskabets langfristede aktiver.

Selskabets indre værdi er steget med 0,98% til 320,24 i 1. kvartal, og børskursen er uændret 256 siden 31. december 2021. Egenkapitalforrentningen før skat udgør 1,2% i 1. kvartal.

Der er ubenyttede kreditter i selskabet på 41,6 mio. kr., som kan anvendes til udvikling af porteføljen. I tråd med selskabets strategi gennemføres blandt andet taglejlighedsprojekter i flere af porteføljens ejendomme.

Ledelsens forventninger

”Selskabet har opnået et driftsresultat på 6,4 mio. kr. i de første tre måneder, og forventer fortsat, at EBVAT vil ligge i intervallet 25-26,2 mio. kr., når vi når til slutningen af året,” fortæller adm. direktør, Thorkild Steen Sørensen. Værdireguleringer af selskabets ejendomme vil indgå i det samlede resultat. Fra starten af 2. kvartal vil driften fra ejendomsindkøb foretaget tidligere i år indgå i resultatet.

Som det fremgår af årsrapporten 2021, skulle selskabet have refinansieret et lån og hjemtaget finansiering til akkvisition i 1. kvartal 2022. Refinansieringen skete til en noget lavere rente end forventet, idet renten var faldet 1. januar, men gevinsten herfra blev udlignet af de nye lån, som var noget dyrere ved hjemtagningstidspunktet ultimo marts. Sammenlagt udligner den positive effekt fra refinansieringen og den højere rente fra hjemtagelsen af de nye lån hinanden.

Perioden har været præget af stigende renter – et resultat af de geopolitiske forhold, som også har medført en stigende inflation. Det er usikkert, hvilken betydning det på sigt får, hvis renterne fortsætter med at stige. Det er dog værd at slå fast, at der i selskabets lejekontrakter er indbygget en inflationssikring af huslejerne. Ligeledes forventes Berlin at skulle modtage omkring 100.000 flygtninge, hvilket vil lægge yderligere pres på efterspørgslen efter boliger. Dette pres kunne lettes ved at øge antallet af nybyggede boliger, men i 2021 er antallet af nybyggede boliger faldet i forhold til året før for andet år i træk, så det ser ikke ud til, at der bliver bygget nye boliger nok foreløbig.